Denna sida är helt ny. Hit kommer att publiceras alla delar av som drabbat Mojjen och Staffan Vikströms från det offentliga – eller från de personer som utgett sig för att företräda det offentliga (=Knivsta kommun). 

Det inkluderar de ljudupptagningar som gjordes offentligörDär ingår de dolda ljudupptagningar som han står åtalad för. Ljudupptagningar som avslöjar hur rådman Carin Westerlund gick bakom ryggen på Staffan när hon till Knivsta kommun och utlovade att Mojjens krav var orimliga och att det större kravet på 2,1 mkr absolut försvinner. Westerlund sitter sedan som domare i rättegången.

Allt om Staffan Vikströms olagliga ljudupptagning. Lyssna när domaren Carin Westerlund upplyser om att Mojjens krav är orimliga

– 1:a nyhet 15 okt 2019 –

Staffan Vikström frikänns!

Staffan Vikström frikänns!

Ljudupptagningen i rättssalen var inte olaglig!

Ljudupptagningen i rättssalen var inte olaglig!

Staffan Vikström frikänns från att olagligt ha gjort ljudupptagning av domaren och Knivsta kommun vid förhandling i tingsrätten 29 sep 2015.
Staffan Vikström åtalades vid Uppsala Tingsrätt 8 okt 2019 för olaglig ljudupptagning den 29 sep 2015 av en muntlig förberedande förhandling mellan Mojjen AB och Knivsta kommun* gällande Mojjens stämning av kommunen.  Förhandlingen leddes av rådmannen Carin Westerlund. Mojjen företräddes av Staffan Vikström med sin advokat Daniel Ullsten. Knivsta kommun företräddes av Ahlford advokaterna Hanna Pontén-Brattgård och Yngve Kihlström samt Kommunchef Lena Fransson och KS ordförande Klas Bergström.

Staffan satte sin mobil på inspelning under hela förhandlingen. Telefonen lämnades kvar i rummet även när Staffan och Daniel Ullsten lämnade rummet när rådmannen överlade enskilt med kommunen.

Staffan skickade 2017 in inspelningen till bl.a. JK och HD med begäran om resning då innehållet visade att domarens lovade bort hela målet till kommunen och sitter sedan som domare vid huvudförhandling.

Innehållet kommer att publiceras här inom kort.

* Lena Fransson och Klas Bergström, de båda huvudpersonerna i komplotten, hade inga uppdrag eller beslut bakom sig att förhandla eller att företräda kommunen. De båda har helt rundat kommunstyrelsen.

Denna startades 15 okt 2019 och lägger allt eftersom ut de rättegångsfel som skett i domstol samt om komplotten från kommunala makthavare. Det kommer främst ske genom videos baserade på ljudupptagningar. Diskutera på Mojjens FB sida.